Minőségpolitika

A Kék Angyal Házi Betegápoló Szolgálat filozófiája szerint a kliens egészségügyi, szociális és pszichés szükségleteinek komplex kielégítése biztosítja az individuális betegellátást. Szolgáltatásainkat annak érdekében nyújtjuk, hogy a beteg a lehető legtovább tartózkodhasson saját környezetében illetve mihamarabb visszakerülhessen oda.

A legfőbb célunknak tekintjük a minőség megkívánt és reálisan teljesíthető szintjének szabályozását annak érdekében, hogy a szakápolás és a szociális tevékenység körébe tartozó feladatok magas színvonalú ellátását a kor kihívásainak megfelelően biztosítsuk.

Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, betegeink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Dolgozóinktól minden területen elvárom a folyamatos szakmai fejlődést, a kliensek igényeinek adekvát kielégítését, minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülését és a minőségi munkavégzést.

Minőségstratégiánk kidolgozásakor megfogalmaztuk minőségcéljainkat, melyek az alábbi területekre fókuszálnak:

  • vevői elégedettség monitorizálása és a visszajelzések tükrében a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése
  • menedzsment stratégia kidolgozása a humán erőforrás megtartása érdekében
  • szolgálat irányítási és kapcsolattartási folyamataink racionalizálása, fejlesztése.

A minőségirányítási rendszer bevezetésének szükségessége nem kérdéses számunkra, hiszen szolgáltatásaink teljesítményének továbbfejlesztését, megszerzett piaci pozíciónk megtartását mindig fontos feladatnak éreztük. Tesszük ezt azért, mert a hozzánk fordulóknak a legnagyobb mértékben szeretnénk rendelkezésére bocsátani a hozzáférhető, humánus, biztonságos szakellátást és gondozást, ami minden rászorulónak alkotmányos joga.

Ugyanakkor kötelességünk, hogy tevékenységünket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk:

  • betegeink és partnereink követelményeivel,
  • a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, (kiadott módszertani ajánlásokkal)
  • a törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal,
  • az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel, mely vonatkozik mind a betegre, dolgozóra és a környezetre egyaránt.

A szakápolási tevékenységünk minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárom szakembereinktől a szakadatlan megújulást, a töretlen szakmai fejlődést.

Minőségirányítási feladataink ellátását a minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen - egyéb felelősségeitől függetlenül - önálló intézkedési jogkörrel rendelkezik.